Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Clay Ceramic Pellets for Water Treatment

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Clay Ceramic Pellets for Water Treatment
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.4. Ķīmijas inženierzinātne
Autori Ruta Švinka
Visvaldis Švinka
Inga Pudže
Mārīte Damberga
Atslēgas vārdi Ceramic pellets, pH of water immersion, porosity, sorption of pollution.
Anotācija Two different Quaternary clays from deposits Slucenieki and Prometejs were used for production of porous ceramic pellets. 3 wt % of sawdust additive was used to increase porosity of the obtained ceramic. Porosity and surface area of pellets was determined by mercury porosimetry. pH values after water immersion of fired pellets were determined using a pH meter. Pellets produced from both clays after sintering at similar temperatures had different pore size distribution and different sorption properties. Sorption properties were determined for a molecular substance (iodine) and anionic organic substance (methyl orange dye).
DOI: 10.1515/msac-2015-0007
Atsauce Švinka, R., Švinka, V., Pudže, I., Damberga, M. Clay Ceramic Pellets for Water Treatment. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija . Nr.32, 2015, 39.-44.lpp. ISSN 1407-7353. e-ISSN 2255-8713. Pieejams: doi:10.1515/msac-2015-0007
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 21541