Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: The Effect of Raw Components on the Densification and Properties of Nanostructured Sialon Materials

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā The Effect of Raw Components on the Densification and Properties of Nanostructured Sialon Materials
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.4. Ķīmijas inženierzinātne
Autori Ilmārs Zālīte
Ints Šteins
Nataļja Žilinska
Atslēgas vārdi Nanocomposite, properties, sialon, traditional and spark plasma sintering.
Anotācija Two sialon compositions (Y0,33Si10,5Al1,5O0,5N15,5 and Y0,5Si9,5Al2,5O1,0N15,0) were used to determine the effect of starting components on densification and properties of sialon materials. Plasma synthesized nanopowders (Si3N4, AlN, Al2O3, Y2O3 and 73 wt% Si3N4-27 wt%AlN nanocomposite) were used for the investigation. Materials were sintered using traditional or spark plasma sintering methods. Sintering temperature was reduced significantly, if Si3N4-AlN nanocomposite was used as one of the components. The increased amount of sialon phase and higher hardness were characteristic to materials obtained from individual Si3N4, AlN, Al2O3, Y2O3 components.
DOI: 10.1515/msac-2015-0009
Atsauce Zālīte, I., Šteins, I., Žilinska, N. The Effect of Raw Components on the Densification and Properties of Nanostructured Sialon Materials. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija . Nr.32, 2015, 49.-52.lpp. ISSN 1407-7353. e-ISSN 2255-8713. Pieejams: doi:10.1515/msac-2015-0009
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 21543