Izplūdušās klasifikācijas metodoloģija bioinformātikas datu apstrādei un analīzei
2015
Madara Gasparoviča-Asīte

Aizstāvēšana
01.02.2016. 14:30, Rīgas Tehniskās universitātes Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātē, Sētas ielā 1, 202. auditorijā

Zinātniskais vadītājs
Ludmila Aleksejeva

Recenzenti
Zigurds Markovičs, Peteris Grabusts, Vytautas Čyras

Promocijas darbs veltīts izplūdušās klasifikācijas metodoloģijas izstrādei ar pielietojumu bioinformātikas datu apstrādē un analīzē. Izplūdušie klasifikācijas algoritmi izvēlēti pielietošanai bioinformātikas datu analīzē, jo cilvēkam ļauj lietot labi uztveramus lingvistiskos jēdzienus. Darbā risināmā bioinformātikas diagnostikas problēma darba ietvaros formalizēta kā datu ieguves klasifikācijas uzdevums, kur iepriekš zināma klase, kas ir diagnoze vai slimības veids. Izplūdušās metodoloģijas katrā daļā iekļaujamie algoritmi un metodes noteiktas eksperimentāli, veidojot plašu pētījumu ar divdesmit piecām reālās bioinformātikas datu kopām. Tika pētītas dažādas metodes un noteiktas piemērotākās tieši bioinformātikas datiem. Praktisko eksperimentu gaitā identificētas metodoloģijas daļas, kurām nepieciešami uzlabojumi. Promocijas darbā izstrādāta uz klasterizāciju balstītā piederības funkciju konstruēšanas metode. Izvēlētajā klasifikācijas algoritmā FuzzyBexa iestrādāta FURIA likumu stiepšanas stratēģija un autores izstrādātā likumu fazifikācijas metode, kas izmanto informāciju par konstruētajām piederības funkcijām. Uz metodoloģiju balstītās izstrādātās izplūdušās klasifikācijas sistēmas eksperimentāla validācija pierāda tās efektivitāti bioinformātikas datu klasifikācijā. Izstrādāto metodoloģiju ērti pielāgot lietošanai ar citiem izplūdušajiem klasifikācijas algoritmiem. Metodoloģiju iespējams pielietot arī citu jomu ar līdzīgu datu struktūru (daudzi desmiti tūkstoši atribūti un proporcionāli maz – tikai aptuveni simts ieraksti) apstrādē un analīzē. Kopējais darba apjoms ir 160 lapaspuses (t.sk. pielikumi), tas satur 31 tabulu, 47 attēlus un 6 pielikumus. Darbā ir atsauces uz 133 bibliogrāfijas avotiem.


Atslēgas vārdi
Bioinformatics, data mining, classification, fuzzy logic

Gasparoviča-Asīte, Madara. Izplūdušās klasifikācijas metodoloģija bioinformātikas datu apstrādei un analīzei. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2015. 160 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196