Pilsētas elektrotransporta sistēmu modelēšana optimālu enerģijas uzkrājēju parametru izvēlei
2015
Uģis Sirmelis

Aizstāvēšana
07.01.2016. 14:00, Āzenes iela 12/k-1, 212.auditorijā

Zinātniskais vadītājs
Jānis Zaķis

Recenzenti
Ivars Raņķis, Andris Šnīders, Tonu Lehtla

Šajā proporcijas darbā veikta pilsētas elektriskā transporta bremzēšanas enerģijas uzkrāšanas sistēmu, kas enerģijas uzkrāšanai izmanto superkondensatorus (SC —supercapacitors), parametru izpēte ar mērķi uzlabot šāda veida sistēmu darbības lietderību un rentabilitāti. Ievadā skaidrota pētījuma aktualitāte, kā arī dots neliels vēsturisks ieskats par enerģijas uzkrāšanas sistēmu izmantošanu dzelzceļa transportā un analizēti pētījumu rezultāti, ko veikušas dažādas pētnieku grupas, par SC izmantošanu bremzēšanas enerģijas atgūšanai. Darba pirmajā nodaļā apskatītas dažādas tehnoloģijas, kas lietojamas bremzēšanas enerģijas atgūšanai un jau ir komercializētas. Dots apskats par reāli uzstādītām bremzēšanas enerģijas atgūšanas sistēmām. Aprakstā par SC piedāvāts jauns tehniskais risinājums, kas ļauj mērīt spriegumu virknē slēgtām superkondensatoru šūnām. Darba otrajā nodaļā piedāvāts pilsētas elektriskā transporta sistēmas modelis Matlab/Simulink vidē, ar kuru var veikt detalizētu modelēšanu ar kustībā esošiem transportlīdzekļiem. Piedāvāts ātrdarbīgs enerģijas uzkrāšanas sistēmas modelis un vienkārša metode, kā izveidot kontakttīkla ekvivalento shēmu. Trešajā nodaļā ir piedāvāta metode, kas ļauj optimāli izvēlēties superkondensatoruskaitu bremzēšanas enerģijas uzkrāšanas sistēmām, kā arī aplēst potenciālo finansiālo ieguvumu, kas rodas uz ietaupītās enerģijas rēķina. Metode izmantota, lai noteiktu optimālus jaudas un enerģijas ietilpības parametrus vienai vilces apakšstacijai ar stacionāru enerģijas uzkrāšanas sistēmu un tramvajam ar mobilu enerģijas uzkrāšanas sistēmu. Cetrutajā nodaļā ir parādīts, kā enerģijas uzkrāšanas sistēmu vadības parametri ietekmē atgūstamās enerģijas daudzumu. Ar piemēru palīdzību atrastas optimālas vadības parametru vērtības gan mobilam, gan stacionāram enerģijas uzkrāšanas sistēmu izpildījumam.


Atslēgas vārdi
Superkondensatori, rekuperatīvā bremzēšana, enerģijas uzkrājēji, modelēšana, tramvaju sistēmas

Sirmelis, Uģis. Pilsētas elektrotransporta sistēmu modelēšana optimālu enerģijas uzkrājēju parametru izvēlei. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2015. 110 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196