Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Pilsētas elektrotransporta sistēmu modelēšana optimālu enerģijas uzkrājēju parametru izvēlei

Publikācijas veids Promocijas darbs
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: 07.01.2016 14:00, Āzenes iela 12/k-1, 212.auditorijā
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Pilsētas elektrotransporta sistēmu modelēšana optimālu enerģijas uzkrājēju parametru izvēlei
Nosaukums angļu valodā Urban Electric Transport System Modelling for the Selection of Optimal Energy Storage Parameters
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.2. Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Autori Uģis Sirmelis
Atslēgas vārdi Superkondensatori, rekuperatīvā bremzēšana, enerģijas uzkrājēji, modelēšana, tramvaju sistēmas
Anotācija Šajā proporcijas darbā veikta pilsētas elektriskā transporta bremzēšanas enerģijas uzkrāšanas sistēmu, kas enerģijas uzkrāšanai izmanto superkondensatorus (SC —supercapacitors), parametru izpēte ar mērķi uzlabot šāda veida sistēmu darbības lietderību un rentabilitāti. Ievadā skaidrota pētījuma aktualitāte, kā arī dots neliels vēsturisks ieskats par enerģijas uzkrāšanas sistēmu izmantošanu dzelzceļa transportā un analizēti pētījumu rezultāti, ko veikušas dažādas pētnieku grupas, par SC izmantošanu bremzēšanas enerģijas atgūšanai. Darba pirmajā nodaļā apskatītas dažādas tehnoloģijas, kas lietojamas bremzēšanas enerģijas atgūšanai un jau ir komercializētas. Dots apskats par reāli uzstādītām bremzēšanas enerģijas atgūšanas sistēmām. Aprakstā par SC piedāvāts jauns tehniskais risinājums, kas ļauj mērīt spriegumu virknē slēgtām superkondensatoru šūnām. Darba otrajā nodaļā piedāvāts pilsētas elektriskā transporta sistēmas modelis Matlab/Simulink vidē, ar kuru var veikt detalizētu modelēšanu ar kustībā esošiem transportlīdzekļiem. Piedāvāts ātrdarbīgs enerģijas uzkrāšanas sistēmas modelis un vienkārša metode, kā izveidot kontakttīkla ekvivalento shēmu. Trešajā nodaļā ir piedāvāta metode, kas ļauj optimāli izvēlēties superkondensatoruskaitu bremzēšanas enerģijas uzkrāšanas sistēmām, kā arī aplēst potenciālo finansiālo ieguvumu, kas rodas uz ietaupītās enerģijas rēķina. Metode izmantota, lai noteiktu optimālus jaudas un enerģijas ietilpības parametrus vienai vilces apakšstacijai ar stacionāru enerģijas uzkrāšanas sistēmu un tramvajam ar mobilu enerģijas uzkrāšanas sistēmu. Cetrutajā nodaļā ir parādīts, kā enerģijas uzkrāšanas sistēmu vadības parametri ietekmē atgūstamās enerģijas daudzumu. Ar piemēru palīdzību atrastas optimālas vadības parametru vērtības gan mobilam, gan stacionāram enerģijas uzkrāšanas sistēmu izpildījumam.
Anotācija angļu valodā This doctoral thesis is devoted to the study on supercapacitors based braking energy storage system parameters in order to increase the efficiency and profitability of such systems. Doctoral thesis introductory part shows the topicality of this theme and gives a brief historical insight in energy storage systems applications in railway systems. This part also contains the analysis of various research results on supercapacitors usage in energy storage systems. Information about various commercialized technologies that can be used to recover braking energy is collected in the first chapter. In this section a novel technical approach of measuring individual cell voltages of series connected supercapacitors is proposed. In the second chapter of this work Matlab/Simulink model that allows detailed simulation of public electric transport system is showed. This chapter also contains the description of a method that allows obtaining a simplified equivalent electrical model of transport system feeding lines. A new method for estimation of potential profit from energy storage system implementation is proposed in the third chapter. Proposed method also determines the optimal number of supercapacitors that must be used to meet specific energy and power parameters of energy storage system. Method is used to determine optimal power and energy parameters for one stationary and one mobile energy storage system. The fourth chapter is devoted to the study on energy storage system control parameters effect on recoverable energy amount. Optimal control parameters for one stationary and one mobile energy storage system are found.
Atsauce Sirmelis, Uģis. Pilsētas elektrotransporta sistēmu modelēšana optimālu enerģijas uzkrājēju parametru izvēlei. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2015. 110 lpp.
Kopsavilkums Kopsavilkums
ID 21567