Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: The Activities of Engineers in the Latvian-Polish Rapprochement Association (1928-1940)

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā The Activities of Engineers in the Latvian-Polish Rapprochement Association (1928-1940)
Pētniecības nozare 5. Sociālās zinātnes
Pētniecības apakšnozare 5.3. Izglītības zinātnes
Autori Laila Girsova
Sandra Gudzuka
Alīda Zigmunde
Atslēgas vārdi Latvian- Polish rapprochement association; academic section of association; members of association.
Anotācija Darbā skatīta Latviešu-poļu tuvināšanās biedrības dibināšanas apstākļi un darbība 20.gs.20-30 gados. Biedrības aktivitātes bija saistītas gan ar vispārīgu kultūras un mākslas pasākumu organizēšanu, gan ar poļu un latviešu inženierzinātņu studentu apmaiņas prakšu veicināšanu. Apkopota informācija par pazīstamāko sabiedrības darbinieku un zinātnieku darbību šajā biedrībā.
Atsauce Girsova, L., Gudzuka, S., Zigmunde, A. The Activities of Engineers in the Latvian-Polish Rapprochement Association (1928-1940). No: Historiae scientiarum Baltica 2015 : Abstracts of the XXVII International Baltic Conference on the History of Science, Latvija, Rīga; Jelgava, 1.-2. oktobris, 2015. Rīga: Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs, 2015, 24.-25.lpp. ISBN 9789984928043.
Pilnais teksts
ID 21669