Vibrējoša objekta mijiedarbība ar fluīdu
2015
Jānis Vība, Daumants Vītols, Semjons Cifanskis, Vitālijs Beresņevičs, Staņislavs Noskovs, Vladimirs Jakuševičs

Darbā aplūkota objektu kustība ar vibrāciju komponentēm tādos gadījumos, kad relatīvais ātrums ir ļoti mazs vai pat tāds, kas maina virzienu uz pretējo pusi, iekļaujot arī apstāšanās laika momentu. Mijiedarbības spēku noteikšanai Stoksa plūsmas apgabalāpiedāvāts jauns modelis – ātruma pakāpes funkcija. Modeļa validācija parādīta divu brīvības pakāpju sistēmas kustībai ūdenī ar vibrāciju palīdzību.


Atslēgas vārdi
interaction with fluids, vibration

Vība, J., Vītols, D., Cifanskis, S., Beresņevičs, V., Noskovs, S., Jakuševičs, V. Vibrējoša objekta mijiedarbība ar fluīdu. Mehānika. Nr.36, 2015, 7.-11.lpp. ISSN 1407-8015. e-ISSN 2255-8721.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196