Cisternvagona rāmja bojājumu rašanās cēloņu un remonta kvalitātes analīze pamatsijas un pulkas sijas savienojumā
2015
Aleksandrs Boiko, Peteris Balckars

Darbā analizēti naftas pārvadājumiem paredzētu cisternvagonu rāmju bojājumi – plaisas. Novērtēta remontu kvalitāte pamatsijas un pulkas sijas savienojumā un stiprinājumu plākšņu efektivitāte. Izmantojot ar galīgo elementu metodi izveidotu cisternvagona rāmja modeli, veikta spriegumu stāvokļa analīze un atrasti bojājumu iemesli minētajās zonās. Pēc dažiem aprēķina eksperimentiem apstiprināta izremontēto pamatsijas un pulkas sijas savienojumu nepietiekama stiprība un remonta kvalitāte. Izstrādāti ieteikumi stiprības palielināšanai un cisternvagona rāmja remonta uzlabošanai pētāmajās zonās


Atslēgas vārdi
calculation model, cracks, strength of frame, stress zones, strengthening plate

Boiko, A., Balckars, P. Cisternvagona rāmja bojājumu rašanās cēloņu un remonta kvalitātes analīze pamatsijas un pulkas sijas savienojumā. Mehānika. Nr.36, 2015, 50.-54.lpp. ISSN 1407-8015. e-ISSN 2255-8721.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196