Vibrovesera kustības vadības izpēte
2015
Sandra Veinberga, Mārtiņš Greiškāns, Mārtiņš Irbe, Dmitrijs Ribaks

Tiek aplūkota vienas brīvības pakāpes vibro- trieciena vesera vertikāla kustība. Kā vadības ierosmes spēka izmaiņa pieņemta laika vai fāzu koordinātu funkcija. Izpētīti kustības stabilitātes jautājumi vibrotriecienu režīmos. Noskaidrotas adaptīvās vadības (fāzu koordinātu funkcijas) priekšrocības. Dotas rekomendācijas kustības vadības sintēzei reālā sistēmā ar divu sensoru palīdzību (t.i., ar koordinātas un ātrumu sensoru izmantošanu).


Atslēgas vārdi
adaptive excitation force, harmonic excitation, motion in phase plane, vibratory hammer

Veinberga, S., Greiškāns, M., Irbe, M., Ribaks, D. Vibrovesera kustības vadības izpēte. Mehānika. Nr.36, 2015, 82.-86.lpp. ISSN 1407-8015. e-ISSN 2255-8721.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196