Lignocellulose Nanofibrills and Titanium Dioxide Nanoparticles Impact on PVA/NF/TiO2 Nanofibers Web Morphology and Mechanical Properties
Abstract Eco-Bio 2016 2016
Anna Šutka, Silvija Kukle, Jānis Grāvītis, Dagnija Loča, Ruta Makovska

-


Atslēgas vārdi
Lignocellulose nanofibrills, titanium dioxide nanoparticles, nanofibers web

Šutka, A., Kukle, S., Grāvītis, J., Loča, D., Makovska, R. Lignocellulose Nanofibrills and Titanium Dioxide Nanoparticles Impact on PVA/NF/TiO2 Nanofibers Web Morphology and Mechanical Properties. No: Abstract Eco-Bio 2016, Nīderlande, Rotterdam, 6.-9. marts, 2016. Rotterdam: Elsevier, 2016, 38.-38.lpp.

Publikācijas valoda
English (en)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196