Topošo studentu karjeras attīstības nosacījumi izglītības saturā vidusskolā
2015
Beatrise Garjāne, Ingūna Lāce, Staņislava Marsone

20. gadsimta vidū kļūst aktuāls jautājums par cilvēka attīstību visas dzīves garumā un tiek radīta jauna, uz psiholoģijas atziņām balstīta teorija par karjeras attīstību atbilstoši dažādo dzīves lomu pēctecībai un kombinācijām, kuras cilvēks realizē visas dzīves laikā. Karjeras attīstības teorijā kā nozīmīgākā cilvēka profesionālā ceļa determinante ir cilvēka izpratne par savu personību, tāpēc raksta mērķis ir atklāt karjeras attīstības būtiskākos nosacījumus vidējās un augstākās izglītības posmā. Pētījums balstīts karjeras izglītības jēdziena ģenēzē, formulējot galvenos karjeru veidojošos komponentus: dzīves un profesionālās darbības pieredzi, paša subjekta izvērtētās nākotnes iespējas un profesionālās darbības mērķtiecīgu attīstību. Karjeras izglītības satura izpētei ir noteikti kritēriji (darba sabiedriskās nozīmības, profesionālās izglītības apzināšanās un pašvērtējuma organizācijas regularitāte) un atbilstoši rādītāji. Pētījuma rezultāti iegūti topošo skolotāju izvērstā anketēšanā ar faktoru analīzi.


Atslēgas vārdi
Career, career education, content of career education, career influencing factors, self-evaluation

Garjāne, B., Lāce, I., Marsone, S. Topošo studentu karjeras attīstības nosacījumi izglītības saturā vidusskolā. Humanitārās un sociālās zinātnes. Nr.25, 2015, 20.-26.lpp. ISSN 1407-9291. e-ISSN 2255-8543.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196