Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Latviešu izglītības iestāžu darbība Latgalē

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Latviešu izglītības iestāžu darbība Latgalē, 1920–1924: ideāli, problēmas un to risinājumi
Nosaukums angļu valodā The Activities of Latvian Educational Institutions in Latgale, 1920–1924: Ideals, Problems and Their Solutions
Pētniecības nozare 5. Sociālās zinātnes
Pētniecības apakšnozare 5.3. Izglītības zinātnes
Autori Arnis Strazdiņš
Atslēgas vārdi History of Latgale, history of pedagogics, school activities in Latgale
Anotācija Latgales atbrīvošana no lielinieku spēkiem 1920. gadā ne tikai pielika punktu vairākus gadus ilgušajai karadarbībai novadā un Latvijas valstī kopumā, bet arī deva iespēju patstāvīgi veidot nacionālo izglītības sistēmu. Raksta ietvaros aplūkota latviešu izglītības iestāžu darbība Latgalē valsts pastāvēšanas pirmo gadu laikā, raksturojot Latvijas izglītības sistēmas ideālus un realitātē esošo situāciju.
Anotācija angļu valodā The liberation of Latgale from Bolsheviks’ military power in 1920, not only ended the years of warfare in the region and in Latvia, but also gave an opportunity to independently organize the national education system. The article discusses the subject related to the history of education in Latgale, which has not been studied in detail until now, i. e. the action of Latvian educational institutions in Latgale from 1920 till 1924. The aim of the paper is to describe the ideals of national education system in Latvia, as well as the reality, accentuating the main operational problems of schools (classroom situation and material support, school attendance, etc.), and the solutions practiced to possibly provide the functioning of educational institutions. After the World War I, the sector of education in Latgale was in a very difficult and problematic condition. The government of Latvia realized the seriousness of the situation and assigned 55 million rubles to promote eduactional activity and strenghten the national education system in the region. This indicates that there was created a serious material base in order to achieve the ideals of education. Undeniably, the 55 million rubles was an important support for the arrangement of education in Latgale; however, it was insufficient to fully resolve the huge school problems. Therefore, the support and involvement of the population and private resources for education activities was very significant. Public interest and enthusiasm demonstrated growth of the prestige of education towards democratization.
Atsauce Strazdiņš, A. Latviešu izglītības iestāžu darbība Latgalē, 1920–1924: ideāli, problēmas un to risinājumi. Humanitārās un sociālās zinātnes. Nr.25, 2015, 68.-73.lpp. ISSN 1407-9291. e-ISSN 2255-8543.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 21977