Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Atspēriena laiks lēkšanas vingrinājumos

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Atspēriena laiks lēkšanas vingrinājumos
Nosaukums angļu valodā Take-Off Time in Jumping Exercises
Pētniecības nozare 3. Medicīnas un veselības zinātnes
Pētniecības apakšnozare 3.3. Veselības un sporta zinātnes
Autori Krišjānis Kuplis
Ilze Avotiņa
Atslēgas vārdi take-off time, jumping exercises, symmetry, speed, control
Anotācija Pētījuma mērķis bija noskaidrot atspēriena laiku lēkšanas vingrinājumos un izvērtēt kopsakarības starp atspēriena laiku lēcienu vingrinājumos un skriešanas ātrumu. Pētījām arī lēcienu parametru simetriskumu labajai un kreisajai kājai un šo rādītāju saistību ar skrējiena ātrumu. Pētījums tika veikts, iesaistoties Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas vieglatlētikas specializācijas studentiem. Atspēriena laiks ir viens no faktoriem, kas ietekmē skriešanas ātrumu, un tas ir uzskatāms par informatīvu rādītāju sportistu muskuļu kontrakcijas spēju izvērtēšanā. Šī parametra izvērtējums dažāda veida palēcienos un citu vingrinājumu izpildē var kalpot par materiālu treniņa procesa optimizēšanai, apjoma un intensitātes individuālai piemērošanai. Labās un kreisās kājas atspēriena parametru izvērtējums ļauj izdarīt objektīvus secinājumus par kāju muskulatūras attīstības simetriskumu.
Anotācija angļu valodā The aim of the research was to determine the take-off time in jumping exercises and to evaluate connections between the take-off time in jumping exercises and the running speed. We also researched the symmetry of jump parameters of the right and left leg and the connection of these parameters with running speed. A total of 18 LASE students (18–21 years of age) of track and field specialization participated in the research. The take-off time was stated when jumping on both legs for 15 seconds at the height of 8–10 cm (0.172 s), and on one leg for 15 seconds at the height of 4–5 cm (0.235 s and 0.232 s.) The take-off time was also stated in four most often used exercises for runners (high knees, straight-leg run, long take-off stride, running at maximal speed). Doing these exercises on place and in movement, the shortest support phase was during running at maximal speed (0.145 s) and during performing the high-knee drill (0.152 s). The longest take-off time was shown in straight-leg run and high knees in place – 0.213 s and 0.193 s, respectively. Also, in jumps on one leg while moving forward, the take-off time was comparatively long – 0.181 s for the left and 0.184s for the right leg. In the runs with the flying start (20 m), the results were on average 2.22 s (2.08–2.31 s.). Having evaluated the results in jumping exercises by each research participant separately and comparing them to the results of the flying start, it was concluded that the bigger take-off time was in jumps, which is less than the maximal running speed. In the take-off parameters in jumps on the right and left leg, statistically significant, asymmetric differences were not found. The take-off time is one of the factors that affect running speed, and it should be considered as an informative parameter when evaluating the athlete’s muscle contraction ability. The evaluation of this parameter in different jumps and when performing other exercises can serve for the optimization of the training process, for choosing the most suitable means (for the development of running speed, exercises should be used in which the athlete shows the shortest take-off time), and for the adaptation of the amount and intensity of exercises. The evaluation of the right and left leg take-off parameters allows us to draw objective conclusions about the symmetry of the leg muscle development.
Atsauce Kuplis, K., Avotiņa, I. Atspēriena laiks lēkšanas vingrinājumos. Humanitārās un sociālās zinātnes. Nr.25, 2015, 90.-93.lpp. ISSN 1407-9291. e-ISSN 2255-8543.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 21979