Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Olimpisko spēļu 100 m un 200 m skrējiena finālistu rezultātu un antropometrisko datu analīze

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Olimpisko spēļu 100 m un 200 m skrējiena finālistu rezultātu un antropometrisko datu analīze
Nosaukums angļu valodā Analysis of the Results And Anthropometric Data of 100-m and 200-m Race Finalists of the Olympic Games
Pētniecības nozare 3. Medicīnas un veselības zinātnes
Pētniecības apakšnozare 3.3. Veselības un sporta zinātnes
Autori Ilze Aotiņa
Krišjānis Kuplis
Atslēgas vārdi sprint, Olympic Games, result, height, weight, age
Anotācija Raksta mērķis bija salīdzināt sešu Olimpisko spēļu 100 m un 200 m skrējienu finālistu rezultātus un antropometriskos datus. Analizējām 48 sprinteru vīriešu 100 m skrējiena finālistu un 48 sprinteru 200 m skrējiena finālistu rezultātus un antropometriskos parametrus – augumu, svaru un vecumu. Noskaidrojām, ka 100 m skrējienā Olimpiskajās spēlēs rezultātu līmenis palielinās straujāk nekā 200 metru distancē. Augstas klases sprinteru vecums palielinās, un augstus rezultātus sasniedz garāka auguma un vidējas miesasbūves atlēti. Rezultāti salīdzināti ar iepriekšējo gadu līdzīgu pētījumu datiem.
Anotācija angļu valodā The aim of the research was to compare the results and anthropometric data of six 100-m and 200-m race finalists of the Olympic Games. The results of men’s finalists – 48 in 100-m race and 48 in 200-m race, as well as their anthropometric data (height, weight and age parameters) were analyzed. In the literature sources of different periods, it is possible to find information about the parameters of ideal sprinters. Most often it is spoken about the runner’s age and training experience, body structure, weight, height, leg length, and the thigh and lower leg length, circumference and proportions. The readiness of a top sprinter is shown by technical indicators: start-up reaction speed, stride length, stride frequency (pace), speed, the time of covering various distances, and dozens of other control exercises. We established that the results of 100-m race rise faster than the results of 200-m race at the Olympic Games. Top-runner age increases, and taller and mediumbuilt athletes reach higher results. The data were compared to the data of previous years from other researchers. It was found out that the average height of six 100-m race Olympic finalists of the last three Games has increased. The average height of the finalists of the London Olympic Games reached 185.13 cm. The average parameters of the body mass exceeded 78 kg, with the exception of 76.63 kg in the final race in 2004. The average age of six Olympic Games’ 100-m race finalists during the competitions was 26.04 years; however, it should be pointed out that in 2012, the average age of athletes was 27.13 years, which shows the long-term participation of athletes. In 200-m races, the average height of finalists was higher than in 100-m races in the years 1992, 1996, 2000, and 2004. This conforms with the above-mentioned that taller sprinters get better results in 200-m and 400-m races; however, the 200-m race finalists of 2008 and 2012 were shorter and had smaller weight than the finalists of 100-m race. A conclusion can be drawn that top 100-m runners of this century are taller (above 183 cm), slightly heavier (78.8 kg), and qualify for the final runs of the Olympic Games being older than 25 years
Atsauce Aotiņa, I., Kuplis, K. Olimpisko spēļu 100 m un 200 m skrējiena finālistu rezultātu un antropometrisko datu analīze. Humanitārās un sociālās zinātnes. Nr.25, 2015, 94.-100.lpp. ISSN 1407-9291. e-ISSN 2255-8543.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 21980