Prezidenta institūts Austrumeiropas valstīs un Latvijā
2015
Gunārs Ozolzīle

Raksta mērķis ir izpētīt prezidentu pilnvaru apjomu Austrumeiropas valstīs, veikt šo pilnvaru salīdzinošu analīzi un veiktās analīzes prizmā izvērtēt konstitucionālo reformu iespējas Latvijā. Raksta autors mēģina atbildēt uz jautājumu, vai tautas vēlētam prezidentam „automātiski” jāpalielina pilnvaru jeb varas apjoms. Tiek secināts, ka Latvijas valsts prezidents ir apveltīts ar būtiski lielākām pilnvarām nekā daudzi tiešās vēlēšanās ievēlēti valsts galvas. Veiktā analīze liecina, ka prezidenta ievēlēšanas kārtība neļauj (vismaz Austrumeiropā) spriest par viņa pilnvaru apjomu. Līdz ar to var izteikt pieņēmumu, ka tautas ievēlētam prezidentam, iespējams, nemaz nav „automātiski” jāpalielina pilnvaru apjoms, kā to nereti uzskata konstitucionālo tiesību eksperti un arī politologi Latvijā.


Atslēgas vārdi
constitution, governing system, valsts, prezidents, reforma.

Ozolzīle, G. Prezidenta institūts Austrumeiropas valstīs un Latvijā. Humanitārās un sociālās zinātnes. Nr.25, 2015, 118.-122.lpp. ISSN 1407-9291. e-ISSN 2255-8543.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196