Kaulu struktūras radioloģisko attēlu analīzes un 3D vizualizēšanas metožu un algoritmu izstrāde
2016
Mihails Kovaļovs

Aizstāvēšana
18.04.2016. 14:30, Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātē, Sētas ielā 1, 202. auditorijā

Zinātniskais vadītājs
Aleksandrs Glazs

Recenzenti
Jānis Grundspeņķis, Peteris Rivža, Vytenis Punys

Kaulu struktūras radioloģiska analīze ir nepieciešama, lai noteikt kaula stiprumu un novērtētu slimību, piemēram osteoporozes, izraisītus kaula mikroarhitektūras bojājumus. Dzīvam cilvēkam (in vivo) kaulu struktūras analīzi visvieglāk un efektīvāk veikt ar medicīnas attēlu palīdzību. Tradicionāli, medicīnas attēlu analīzes laikā, radiologs vizuāli apskata visus divdimensiju attēlus, kas iegūti ar datortomogrāfijas palīdzību un sadalīti pa slāņiem. Šāda analīze ir subjektīva un laikietilpīga. Lai paātrinātu analīzes procesu un iegūtu reproducējamus mērījumus, medicīnas attēlu analīzei labāk pielietot datoru un medicīnas attēlu apstrādes metodes. Kaulu struktūras analīzi var paplašināt, pievienojot kaulu struktūras trīsdimensiju vizualizāciju. Promocijas darbā apskatītas vairākas medicīnas attēlu iegūšanas un medicīnas attēlu apstrādes metodes. Lielākā uzmanība pievērsta datortomogrāfijai, jo medicīnas attēli, kas iegūti ar šo attēlu veidošanas metodi, tiek plaši izmantoti diagnostikai medicīnā. Medicīnas attēlu analīze un apstrāde ir aktuāla gan klīnikā, gan zinātnē, un var paaugstināt diagnostikas precizitāti. Darbā piedāvātas medicīnas attēlu analīzes metodes, kas ļauj automātiski izdalīt kaulu struktūru no medicīnas attēla, un veikt šīs struktūras mērījumus. Tiek mērītas trīs kaulu struktūras parametri: kortikālā kaula vidējais biezums, kortikālā kaula porozitāte un trabekulāra kaula vidējais blīvums. Darbā piedāvātas arī kaulu struktūras vizualizācijas metodes, ar kuru palīdzību var atsevišķi veidot kortikālā kaula un trabekulārā kaula trīsdimensiju modeļus, kā arī vizuāli attēlot kortikālā kaula biezumu. Darba izstrādes laikā veikti eksperimenti, kas atspoguļo pētījuma rezultātu praktisko nozīmi un pielietojamību. Par promocijas darba galvenajiem rezultātiem nolasīti referāti 11 starptautiskās konferencēs, kā arī tie atspoguļoti 11 zinātniskajās publikācijās. Darbs sastāv no ievada, 4 nodaļām, secinājumiem un 4 pielikumiem. Tajā ir 118 lappuses, 55 attēli, 8 tabulas pamattekstā un 104 nosaukumi literatūras sarakstā.


Atslēgas vārdi
Image Processing, Image Analysis, Visualization, Medical Images.

Kovaļovs, Mihails. Kaulu struktūras radioloģisko attēlu analīzes un 3D vizualizēšanas metožu un algoritmu izstrāde. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2016. 118 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196