Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Calculation of Threshold Value by Expert Methods

Publikācijas veids Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Calculation of Threshold Value by Expert Methods
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.2. Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Autori Armins Laurs
Zigurds Markovičs
Atslēgas vārdi Degree of consensus, emission calculations, expert methods, herd thresholds, Pearson criterion, ranks, ranking correlation, statistical reliability
Anotācija Expert information in the form of decision or evaluation is often used to solve tasks with the help of artificial intelligence theory and methods. The usage of information has strict requirements for the degree of expert consensus. Unfortunately, the format of calculation of the degree of consensus does not cover in the practice existing spectrum of the task format, so it is necessary adapt a practical task to a theoretical method format. The paper describes one of the methods and research being evaluated.
DOI: 10.7250/tcc.2015.003
Atsauce Laurs, A., Markovičs, Z. Calculation of Threshold Value by Expert Methods. Technologies of Computer Control, 2016, 16, 18.-23.lpp. ISSN 2256-0343. e-ISSN 2256-0351. Pieejams: doi:10.7250/tcc.2015.003
ID 21999