Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Choice of Interpolation Method for an Arbitrary Arc Welding Curve

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Choice of Interpolation Method for an Arbitrary Arc Welding Curve
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.2. Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Autori Olesja Minejeva
Zigurds Markovičs
Atslēgas vārdi Arbitrary curve, accuracy, cubic splines, degrees of polynomials, finite differences, interpolation, polynomials, welding.
Anotācija Practical application of the classical methods of in-terpolation, such as Lagrange’s, Bessel’s, Stirling’s, Newton’s and others, cannot always provide sufficient accuracy in the restoration of lines according to the requirements of modern technologies. In this paper, recommendations for the improve-ment of interpolation accuracy are given, including the transition to the method of cubic splines. The results of research are used to create a route for arc welding in order to increase the perfor-mance of industrial robot.
DOI: 10.7250/tcc.2015.004
Atsauce Minejeva, O., Markovičs, Z. Choice of Interpolation Method for an Arbitrary Arc Welding Curve. Datorvadības tehnoloģijas. Nr.16, 2015, 24.-35.lpp. ISSN 2256-0343. e-ISSN 2256-0351. Pieejams: doi:10.7250/tcc.2015.004
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 22000