Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Metodes cinka oksīda nanodaļiņu koncentrācijas novērtēšanai ūdens šķīdumā

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Metodes cinka oksīda nanodaļiņu koncentrācijas novērtēšanai ūdens šķīdumā
Nosaukums angļu valodā Methods for Assessment of Concentration of Zinc Oxide Nanoparticles in Aqueous Solution
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Eva Trumsiņa
Silvija Kukle
Atslēgas vārdi zinc oxide, nanoparticles, assessment of concentration, conductivity meter
Anotācija Šī pētījuma galvenais mērķis ir veikt cinka oksīda nanodaļiņu koncentrācijas novērtēšanu ar divām metodēm (GDV kamera un konduktometrs) un iegūt rezultātus salīdzinošu analīzi. Divu piedāvāto tehnoloģiju analīze parāda, ka, salīdzinot mērījumos iegūto bioelektrogrammu vidējos laukumus vai vidējos izolīniju garumus, iespējams noteikt metālus saturošu nanodaļiņu koncentrāciju, ja tā ir ne mazāka par 1 masas %. Ja sagaidāmā koncentrācija ir zema, šķīduma īpatnējās elektrovadītspējas mērījumi ar konduktometru ļauj precīzi noteikt nanodaļiņu koncentrāciju.
Anotācija angļu valodā The main objective of this study was to perform comparative analysis of results acquired with two methods and to find out if the conductivity meter is applicable for determination of concentration of zinc oxide nanoparticles in aqueous solution. Analysed data that was obtained using methodology described previously – using GDV camera for measurements and results obtained using conductivity meter by checking the specific electric conductance of distilled water admixed with zinc oxide nanoparticles in different concentrations. Comparative analysis of two investigated technologies show that parallel measurements obtained average areas or average isoline lengths of the bioelectrogramms that can trace metal containing nanoparticle concentrations if the concentration is not less than 1 wt.%. If the expected concentration is low, specific electrical conductance of the solution allows pinpointing nanoparticle concentration, but a database that contains the resources needed for the calculations and methodology for sample preparation for this purpose must be created. Previously performed studies conclude that washing textiles coated with nanoparticles in distilled water separates not only nanoparticles from the coating, but also textile fibres and other finishes. Therefore, the obtained results of the specific electric conductance must be adjusted before they are used to calculate the concentration of nanoparticles. Study found that the measurements made using conductivity meter are stable and repeatable; the device is suitable for measurements in distilled water with added zinc oxide nanoparticles. Taking into account that the cost of conductivity meter is relatively low, the device is easy to use and obtained results have high accuracy. Thus, it can be assumed that conductivity meter is suitable for determination of concentration of metal-containing nanoparticles in distilled water.
DOI: 10.7250/mstct.2015.003
Atsauce Trumsiņa, E., Kukle, S. Metodes cinka oksīda nanodaļiņu koncentrācijas novērtēšanai ūdens šķīdumā. Materiālzinātne. Tekstila un apģērbu tehnoloģija. Nr.10, 2015, 18.-23.lpp. ISSN 1691-3132. e-ISSN 2255-8888. Pieejams: doi:10.7250/mstct.2015.003
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 22053