Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Printing of Linen Fabric for Reduction of Flammability

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Printing of Linen Fabric for Reduction of Flammability
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Aina Bernava
Atslēgas vārdi Linen fabric, printing, flammability reduction.
Anotācija Prewashed raw (unbleached) and bleached 100 % linen fabrics were flat screen printed with pastes Tubivis DRL 300 or Tubvinyl 235, a flame retardant agent for cellulosic articles Apyrol CEP addition and pigment Bezaprint Green BT. Half of the printed fabrics were after-washed. The burning characteristics of raw and bleached, and the same printed and printed, after-washed fabrics were tested. The best performance in flame retardancy was achieved for bleached linen printed with Tubivis DRL 300 paste and for after-washed raw linen fabric printed with both pastes
DOI: 10.7250/mstct.2015.004
Atsauce Bernava, A. Printing of Linen Fabric for Reduction of Flammability. Materiālzinātne. Tekstila un apģērbu tehnoloģija. Nr.10, 2015, 24.-29.lpp. ISSN 1691-3132. e-ISSN 2255-8888. Pieejams: doi:10.7250/mstct.2015.004
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 22054