Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Uniformu datu bāzes struktūra

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Uniformu datu bāzes struktūra
Nosaukums angļu valodā Structure of a Uniform Database
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Iveta Ābele
Inese Ziemele
Ausma Viļumsone
Atslēgas vārdi Uniform, global catalogue, hierarchical data model
Anotācija Pētījuma mērķis ir izstrādāt valsts iestāžu darbinieku uniformu sastāvdaļu kopkataloga konceptuālo struktūru. Kopkataloga nepieciešamību apliecina vienotas valsts garantētā apģērba izsniegšanas, uzturēšanas un pārvaldības sistēmas trūkums. Pētījuma ietvaros izstrādāta kopkataloga datu bāzes pamatkoncepcija, entītiju relāciju diagramma un uniformu sastāvdaļu hierarhiskais datu modelis. Kopkatalogā ietverts viss uniformu sastāvdaļu dzīves cikls.
Anotācija angļu valodā In this research normative documents of institutions supervised by the Ministry of Interior (MI) – State Border Guard (SBG), State Police (SP), Security Police (SP), State Fire and Rescue Service (SFRS), Prison Administration (PA), Customs institutions (Customs Administration, Customs Police Administration) of State Revenue Service (SRS) were analysed and it was recognized that there is a structure deficiency in dispensation, maintenance and management of united components of uniforms. It was also concluded that the uniform set is not perceived as a united system of fabric layers of clothing. Uniform components and their properties are not extended to requirements for protective clothing. This does not guarantee the right functionality and may reduce the performance of users. The government institution has been useful to develop unified database for uniform components, supply and accounting. To improve appropriate supply of uniform components and costs of maintenance, the information in the database should include all phases of the life cycle of the product. The aim of this paper is to develop a conceptual structure for database of uniform components of national enforcement employees. In this study has been designed the basic concept of a database and identified blocks of descriptive information. The global catalogue has been included all phases of uniform component life cycle. To develop a global catalogue database model an entity relationship (ER) diagram was established. The necessary information for selection of the components of the uniform components was produced using the ER diagram and their mutual relationship was analysed. During research hierarchical data model of the given components of a uniform was generated and a classification of government employee uniforms and of protective components was carried out in accordance to duties and performance of functionally appropriate system of layers of clothes, cloth types and their properties. Choosing classification signs of objects from a database has provided their increase and variety at addition with new subject. As a result of this research the theoretical model of database of government institution employee uniform components has been developed.
DOI: 10.7250/mstct.2015.007
Atsauce Ābele, I., Ziemele, I., Viļumsone, A. Uniformu datu bāzes struktūra. Materiālzinātne. Tekstila un apģērbu tehnoloģija. Nr.10, 2015, 50.-55.lpp. ISSN 1691-3132. e-ISSN 2255-8888. Pieejams: doi:10.7250/mstct.2015.007
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 22058