Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Elektroniska datu bāze nestandarta mēbelēm

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Elektroniska datu bāze nestandarta mēbelēm
Nosaukums angļu valodā Electronic Database for Non-Standard Furniture
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Andra Ulme
Kristīne Šuste
Atslēgas vārdi non-standard furniture, furniture design, database, questionnaire
Anotācija Raksta mērķis ir iepazīstināt ar RTU maģistra darba ietvaros projektēto elektronisko datu bāzi, tās struktūru un kategorijām, sniegt iespēju ikvienam interesentam iepazīties ar apkopoto informāciju par neparastas formas mēbelēm datu bāzes ietvaros, iepazīt sabiedrības aptaujas rezultātus. Tiek nodrošināta starpvalstu sadarbība. Ir ticis noskaidrots sabiedrības viedoklis par neparastas formas mēbelēm. Plānota datu bāzes demonstrēšana un testēšana.
Anotācija angļu valodā The aim of this paper is to present an electronic data base, its structure and categories that are designed within the Master's thesis, to provide an opportunity for every person to get acquainted with the collected information in an electronic form and to introduce society to the extensive range of furniture that has an unusual form. International cooperation has to be provided to make an unprecedented data base. The database is created in Latvian and in English, so it could reach not only Latvian, but also international audience. Quantitative and qualitative methods were used. A questionnaire was used to find out public opinion on unusually shaped furniture and interior applications. A database demonstration and testing is planned and improvements will be made if necessary. It is planned that the database will be passed on to users after testing it in the summer of 2016.
DOI: 10.7250/mstct.2015.012
Atsauce Ulme, A., Šuste, K. Elektroniska datu bāze nestandarta mēbelēm. Materiālzinātne. Tekstila un apģērbu tehnoloģija. Nr.10, 2015, 78.-83.lpp. ISSN 1691-3132. e-ISSN 2255-8888. Pieejams: doi:10.7250/mstct.2015.012
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 22064