Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Daudzfunkcionālas

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Daudzfunkcionālas, modulāras un ilgtspējīgas būves piekrastes zonā
Nosaukums angļu valodā Multifunctional, Modular and Sustainable Construction in the Coastal Area
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Andra Ulme
Evita Bārbale
Atslēgas vārdi principles of good design, ecological, energy efficiency, sustainability
Anotācija Šī raksta mērķis ir izpētīt esošo situāciju Latvijas teritorijas piekrastē sabiedrisko būvju jomā (labierīcību telpas, ģērbtuves, dušas telpas un tamlīdzīgi). Tiek atspoguļoti rezultāti, kuri iegūti apsekojot Latvijas teritorijas piekrastes pašvaldības. Rakstā aplūkotas galvenās vadlīnijas vienota stila piekrastes būvju izveidei. Šādu būvju izvietošana Latvijas piekrastes pašvaldību teritorijās dotu iespēju sakārtot piekrastes zonu, padarīt to pieejamu sabiedrībai, radīt drošu, funkcionālu un estētisku vidi ikvienam.
Anotācija angļu valodā The aim of this article is to explore the current situation on the sea coast of Latvia, coastal buildings and objects. Coastal zone is one of the places where constructions and buildings with simple functions should be situated, for example, shower, toilet and relaxation space. In this article the term “coastal zone” corresponds to the definition used in the Law on Protective Zones. By using natural, ecological and energo-effective materials and constructions, it is possible to save energy and conserve the environment. Public opinion on the need to make changes in Latvian coastal area was ascertained using a poll open to local and all other interested respondents. It is displayed with the help of diagrams. Consideration is given to examples of global environmental objects, analysis of the principles of good design and sustainable development. The key conclusion is that good design needs functionality. General guidelines for coastal constructions and buildings with primitive functions (toilets and showers) in coastal zone of Latvia were developed within the framework of this work.
DOI: 10.7250/mstct.2015.013
Atsauce Ulme, A., Bārbale, E. Daudzfunkcionālas, modulāras un ilgtspējīgas būves piekrastes zonā. Materiālzinātne. Tekstila un apģērbu tehnoloģija. Nr.10, 2015, 84.-89.lpp. ISSN 1691-3132. e-ISSN 2255-8888. Pieejams: doi:10.7250/mstct.2015.013
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 22065