Cinka oksīdu plāno kārtiņu sintēze ar ekstrakcijas-pirolītisko metodi
31. Zinātniskās konferences tēzes 2015
Olga Kiseļova, Antons Cvetkovs, Uldis Rogulis, Vera Serga, Reinis Ignatāns, Kārlis Kundziņš

-


Atslēgas vārdi
Cinka oksīds, plānas kārtiņas, ekstrakcijas-pirolītisko metode

Kiseļova, O., Cvetkovs, A., Rogulis, U., Serga, V., Ignatāns, R., Kundziņš, K. Cinka oksīdu plāno kārtiņu sintēze ar ekstrakcijas-pirolītisko metodi. No: 31. Zinātniskās konferences tēzes, Latvija, Rīga, 24.-26. februāris, 2015. Rīga: LU Cietvielu fizikas institūts, 2015, 65.-65.lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196