Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Chemical Composition and Potential Use of Fucus Vesiculosus from Gulf of Riga

Publikācijas veids Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Chemical Composition and Potential Use of Fucus Vesiculosus from Gulf of Riga
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.7. Vides inženierija un enerģētika
Autori Karīna Bāliņa
Francesco Romagnoli
Dagnija Blumberga
Atslēgas vārdi Macroalgae; marine biomass; heavy metals, mineral composition, edible seaweeds, biofuels, Fucus vesiculosus
Anotācija Seaweed biomass is washed ashore on beaches causing recreational problems for local inhabitants and tourists. The management of marine waste in Latvia is not well developed. Brown algae Fucus vesiculosus is one of the most abundant seaweed in Latvia. The chemical composition of brown algae Fucus vesiculosus, collected from the Gulf of Riga, was evaluated. Algae contain higher amounts of both macroelements (490 – 21500 ppm; P, K, Ca, Mg, Na, Fe, Mn) and trace elements (0.11 – 930 ppm; Zn, Cu, Cr, Pb, Sr, As, Cd, Se) than terrestrial plants. The obtained composition was used to describe the potential uses of seaweed. Food, pharmacy and bioenergy were considered as potentially the best sectors for macroalgae use. Due to high levels of heavy metals in seaweed, it is not recommended to use F. vesiculosus from Gulf of Riga as a food. The best potential use is found to be using it as biomass feed to obtain biogas.
DOI: 10.1016/j.egypro.2016.09.010
Hipersaite: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187661021630649X 
Atsauce Bāliņa, K., Romagnoli, F., Blumberga, D. Chemical Composition and Potential Use of Fucus Vesiculosus from Gulf of Riga. Energy Procedia, 2016, Vol.95, 43.-49.lpp. ISSN 1876-6102. Pieejams: doi:10.1016/j.egypro.2016.09.010
Papildinformācija Citējamību skaits:
ID 22195