Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Evaluation of Camouflage

Publikācijas veids Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Evaluation of Camouflage
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Pētniecības platforma Neviena
Autori Iveta Ābele
Igors Šitvjenkins
Inese Ziemele
Inese Pazāne
Ausma Viļumsone
Atslēgas vārdi camouflage, evaluation, color concordance
Anotācija nction of military uniform camouflage is to visually hide human outline and minimize the contrast between him and the environment. Every national armed forces develops its own camouflage pattern and color palette. Latvian National Armed Forces are developing universal camouflage pattern to be used in operations in diverse geographic locations. The research objective is to verify conformity of experimental uniform camouflage of green color and evaluate fitting of the camouflage pattern into a particular environment.
DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMR.1117.317
Hipersaite: http://www.scientific.net/AMR.1117.317 
Atsauce Ābele, I., Šitvjenkins, I., Ziemele, I., Pazāne, I., Viļumsone, A. Evaluation of Camouflage. Advanced Materials Research, 2015, Vol. 1117, 317.-320.lpp. ISSN 1662-8985. Pieejams: doi:10.4028/www.scientific.net/AMR.1117.317
ID 22235