Helikoptera planiera noguruma bojājumu akustiskā diagnostika ar defektu lokalizāciju
2016
Kristīne Carjova

Aizstāvēšana
09.06.2016. 14:30, Lomonosova iela 1A/k-1, 218.kab.

Zinātniskais vadītājs
Aleksandrs Urbahs

Recenzenti
Jonas Stankūnas, Jūris Cimanskis, Vladimirs Šestakovs

Aviācijas konstrukciju atteiču lielākā daļa ir saistīta ar noguruma bojājumu uzkrāšanos un noguruma plaisu attīstību. Tāpēc viens no svarīgiem jautājumiem noguruma izvērtēšanā ir zinātniski pamatotu metožu izstrāde noguruma bojājumu izvērtēšanai un konstruktīvo elementu ilgmūžības aprēķins mainīga sprieguma apstākļos. Izmantojot šādas metodes, ir iespējams izvēlēties optimālo formu un konstrukcijas izmērus projektēšanas stadijā un kontrolēt reālu bojājumu uzkrāšanās procesu konstrukcijās to ekspluatācijā. No konstrukcijas nestspējas viedokļa, kad lielu sava resursa daļu konstrukcijas materiāls tiek ekspluatēts ar defektiem, bet ekspluatācijas laiku nosaka defekta attīstības laiks līdz tā kritiskiem izmēriem, aktuālas kļūst metodes, kas dod iespēju atklāt defektus to agrīnā stadijā un prognozēt atlikušo konstrukciju ar plaisām resursu. Viens no perspektīvākajām diagnostikas metodēm, kas dod iespēju risināt šāda veida uzdevumus, ir akustiskās nesagraujošās kontroles metode, kas balstās uz akustiskās emisijas (AE) signālu parametru analīzes. Praktiskā šīs metodes izmantošana ir saistīta ar diagnostikas mērījumu datu interpretāciju. Izvirzītās problēmas risināšanai ir jāveic teorētiskos un praktiskos pētījumus defekta rašanās un attīstības AE informācijas, kas tiek reģistrēta no diagnostikas objekta, nolasīšanai, interpretācijai un lokalizācijai.


Atslēgas vārdi
Akustiskā diagnostika, Akustiskā emisija (AE), materiālu nogurums, helikoptera konstrukcijas

Carjova, Kristīne. Helikoptera planiera noguruma bojājumu akustiskā diagnostika ar defektu lokalizāciju. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2016. 205 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196