Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Combined Heat and Power Plants Towards Efficient and Flexible Operation

Publikācijas veids Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Combined Heat and Power Plants Towards Efficient and Flexible Operation
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.2. Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Autori Poļina Ivanova
Antans Sauļus Sauhats
Oļegs Linkevičs
Māris Balodis
Atslēgas vārdi CHP plant, efficiency, flexibility, operation
Anotācija The integration of large–scale renewable energy sources into the power system and the implementation of market mechanisms have changed the operation of combined heat and power (CHP) plants. Technical and organizational measures should be taken to operate power plants efficiently and flexibly in line with new running conditions. There are different kinds of possibilities to ensure flexible operation of CHP plants. In line with the review and analysis of the provided literature all measures were generalized and divided in five groups. At the end, an example of the research topic is presented in the context of Riga CHP-2 plant.
DOI: 10.1109/EEEIC.2016.7555874
Hipersaite: http://ieeexplore.ieee.org/document/7555874/ 
Atsauce Ivanova, P., Sauhats, A., Linkevičs, O., Balodis, M. Combined Heat and Power Plants Towards Efficient and Flexible Operation. No: 2016 IEEE 16th International Conference on Environmental and Electrical Engineering (EEEIC), Itālija, Florence, 7.-10. jūnijs, 2016. Piscataway: IEEE, 2016, 2434.-2439.lpp. ISBN 978-1-5090-2321-9. e-ISBN 978-1-5090-2320-2. Pieejams: doi:10.1109/EEEIC.2016.7555874
Papildinformācija Citējamību skaits:
ID 22334