Gaisa satiksmes vadības sistēmas izstrāde tālvadības gaisa kuģu lidojumiem Rīgas lidojumu informācijas rajonā
2016
Monta Lācāne

Aizstāvēšana
04.07.2016. 12:30, Aeronautikas institūtā, Lomonosova ielā 1A, k-1, 218. auditorijā

Zinātniskais vadītājs
Aleksandrs Urbahs

Recenzenti
Vladimirs Šestakovs, Jonas Stankūnas, Vladislav Turko

Darba galvenais mērķis ir izstrādāt gaisa satiksmes vadības sistēmu tālvadības gaisa kuģu lidojumiem, ņemot verā operatīvās darbības procedūras Rīgas LIR kontrolējamajā gaisa telpā, prasības gaisa kuģu tehniskajam aprīkojumam un gaisa transporta plūsmas intensitāti. Uzsākot darbu, tika izvirzīti sekojoši uzdevumi: 1) veikt TGK lidojumu esošo procedūru analīzi starptautiskā, Eiropas un Latvijas mērogā; 2) noformulēt prasības TGK tehniskajam aprīkojumam atbilstoši starptautiska līmeņa prasībām; 3) izstrādāt ziņojuma apkalpei (NOTAM) un lidojuma plāna formātus TGK apkalpošanai; 4) izstrādāt GSV procedūras TGK apkalpošanai Rīgas LIR kontrolējamā gaisa telpā; 5) veikt gaisa transporta plūsmas analīzi Rīgas LIR, iegūtos datus attēlot aeronavigācijas kartē; 6) veikt gaisa satiksmes intensitātes matemātisko modelēšanu Rīgas LIR; 7) veikt gaisa satiksmes intensitātes prognozēšanu Rīgas LIR; 8) izstrādāt apmācību programmas TGK operatoriem un GSV dispečeriem par TGKS izmantošanu Rīgas LIR. Darbā ir piecas nodaļas, no kurām pirmajā ir veikta ar TGK saistītās starptautiskā, Eiropas un vietējā mēroga likumdošanas analīze, kā arī formulētas prasības tehniskajam aprīkojumam lidojumu veikšanai. Otrajā nodaļā ir raksturoti lidojuma maršruta plānošanas galvenie ietekmējošiem faktori, ir formulētas prasības tehniskajam aprīkojumam lidojumu veikšanai Rīgas LIR, kā arī ir izstrādātas GSV procedūras TGK apkalpošanai Rīgas LIR kontrolējamā gaisa telpā. Šajā nodaļā ir arī dots risinājums, kā pielāgot lidojuma plāna un NOTAM ziņojuma formātus gaisa telpas lietotāju informēšanai par TGK lidojumiem Rīgas LIR. Trešajā nodaļā ir veikta gaisa transporta plūsmas analīze Rīgas LIR augstumos no zemes līdz FL100 un rezultātā ir izstrādātas aeronavigācijas kartes, kurās attēlota lidojumu intensitāte. Darba ceturtajā nodaļā ir veikta gaisa satiksmes intensitātes modelēšana Rīgas LIR, izmantojot ARIMA matemātisko modeli un statistikas programmu “R”. Izmantojot šos pašus rīkus, ir veikta gaisa satiksmes intensitātes prognozēšana, kā rezultāti arī ir attēloti aeronavigācijas kartēs. Piektajā nodaļā ir izstrādātas apmācību programmas TGK pilotiem un GSV dispečeriem. Darbs satur 176 lapas, 44 attēlus, 46 tabulas, 72 literatūras avotus, 3 73 lapu pielikumus.


Atslēgas vārdi
tālvadības gaisa kuģi (TGK), gaisa satiksmes vadība, Rīgas Lidojumu informācijas rajons (LIR), gaisa satiksmes plūsmas intensitāte, ARIMA modelēšana

Lācāne, Monta. Gaisa satiksmes vadības sistēmas izstrāde tālvadības gaisa kuģu lidojumiem Rīgas lidojumu informācijas rajonā. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2016. 176 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196