Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Electromagnetic Fields’ Exposure to Head

Publikācijas veids Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Electromagnetic Fields’ Exposure to Head, Torso and Limbs in Office Workplaces
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.5. Zemes zinātnes, fiziskā ģeogrāfija un vides zinātnes
Autori Inese Vilcāne
Tarmo Koppel
Jānis Bartušauskis
Valentīna Urbāne
Jānis Ieviņš
Henrijs Kaļķis
Ženija Roja
Atslēgas vārdi electromagnetic fields, radiofrequency, extremely low frequency, occupational exposure, office
Anotācija The aim of this research was to investigate the electromagnetic fields in the modern office environment. Both low frequency and the high frequency electromagnetic fields were studied. The sources of elevated electromagnetic fields and the conditions under which they occur were identified. Measurements were performed by following a 14-point human body model, which characterizes the overall exposure of the sitting person. The measurements analysis revealed the most typical sources of exposure to be loosely spread power wires and extension cables, but also power cables close to the worker's body on the floor or beneath the table. Standard office devices were also rising the exposure levels when situated in close proximity to the worker.
Hipersaite: http://agronomy.emu.ee/wp-content/uploads/2016/05/Vol14_nr5_Vilcane.pdf 
Atsauce Vilcāne, I., Koppel, T., Bartušauskis, J., Urbāne, V., Ieviņš, J., Kaļķis, H., Roja, Ž. Electromagnetic Fields’ Exposure to Head, Torso and Limbs in Office Workplaces. Agronomy Research, 2016, Vol.14, No.5, 1737.-1744.lpp. ISSN 1406-894X.
Papildinformācija Citējamību skaits:
  • Scopus  0
ID 22394