Modelling Transition Policies to a Low-Carbon Road Transport in Latvia by 2030
2016
Aiga Barisa

Aizstāvēšana
22.09.2016. 16:30, Rīgas Tehniskā universitāte, Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte, Āzenes iela 12/1, 116. auditorija

Zinātniskais vadītājs
Marika Rošā

Recenzenti
Jūlija Gušča, Māris Kļaviņš, Kenneth Karlsson

Promocijas darbs ir veltīts zema oglekļa ceļu transporta izpētei līdz 2030. gadam un turpmāk. Esošās transporta sistēmas ir gandrīz pilnībā atkarīgas no fosilās degvielas. Līdzšinējā attīstība ir pierādījusi, ka, lai paātrinātu pāreju uz energoefektīvu un videi draudzīgu transportu, ir nepieciešama politiska iejaukšanās. Promocijas darba mērķis ir veikt integrētu novērtējumu pārejas politikai uz zema oglekļa ceļu transportu. Pētāmais jautājums ir apskatīts, izmantojot integrētu vairāklīmeņu transporta plānošanas pieeju, kuras mērķis ir politikas novērtēšana četros dažādos līmeņos: starptautiskajā, nacionālajā, vietējā un nozares līmenī.


Atslēgas vārdi
Transports, emisijas, sistēmdinamika, modelēšana, Latvija

Barisa, Aiga. Modelling Transition Policies to a Low-Carbon Road Transport in Latvia by 2030. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2016. 156 lpp.

Publikācijas valoda
English (en)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196