Polarization Parameters Improvement for Feed Horn
2004
O. Ceriņš, Guntars Balodis

-


Atslēgas vārdi
-

Ceriņš, O., Balodis, G. Polarization Parameters Improvement for Feed Horn. Telekomunikācijas un elektronika. Nr.4, 2004, 48.-51.lpp. ISSN 1407-8880.

Publikācijas valoda
English (en)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196