Bezkontaktu sinhronie dzinēji ar ārējo rotoru
Zinātniska monogrāfija 2015
Ludmila Lavrinoviča, Jānis Dainis Dirba

Monogrāfijā aplūkotas bezkontaktu sinhrono ventiļdzinēju konstrukcijas, to teorijas pamatjautājumi un raksturlīknes. Piedāvātas sinhrono dzinēju ar pastāvīgajiem magnētiem un sinhrono reaktīvo dzinēju jaunas konstrukcijas ar ārējo rotoru, kas nodrošina augstu īpatnējo elektromagnētisko momentu. Dzinēju konstrukciju optimizācijā izmantoti metamodeļi, kuru pamatā ir magnētisko lauku skaitlisko aprēķinu rezultāti. Aplūkotas dzinēju eksperimentālās izpētes metodes un rezultāti. Monogrāfija paredzēta elektroenerģētikas, elektrotehnikas un elektrotehnoloģiju virzienu studentiem un speciālistiem.


Atslēgas vārdi
bezkontaktu sinhrono ventiļdzinēju konstrukcijas
DOI
10.7250/9789934107207

Lavrinoviča, L., Dirba, J. Bezkontaktu sinhronie dzinēji ar ārējo rotoru. Rīga: RTU Izdevniecība, 2015. 130 lpp. ISBN 978-9934-10-720-7. Pieejams: doi:10.7250/9789934107207

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196