Nekustamā īpašuma tirgus attīstības vadīšanas sistēma Latvijā
Zinātniska monogrāfija 2015
Sanda Lapuķe

Zinātniskās monogrāfi jas ietvaros autore izpētījusi faktorus, kuri ietekmē nekustamā īpašuma tirgus attīstību un, izvērtējot dzīvojamā sektora struktūru, stāvokli un nekustamā īpašuma darījumu intensitāti dzīvojamās apbūves tirgus segmentā, izskaidrojusi tos faktorus, kas ietekmē dzīvojamā sektora nolietojumu un nekustamā īpašuma tirgus stagnējošo raksturu. Pētījuma analīze, nozīmīgākie tās rezultāti un formulētie secinājumi pamato Informatīvi analītiskās nekustamā īpašuma tirgus attīstības vadīšanas sistēmas nepieciešamību un nekustamā īpašuma tirgus attīstības iespēju izpētes turpināšanu vairākos virzienos. Zinātniskajā monogrāfi jā izmantotās pētījumu metodes un iegūtie lietišķā pētījuma rezultāti izmantojami citos zinātniskajos pētījumos, nekustamā īpašuma tirgus un tautsaimniecības nozaru zinātniskās pētniecības darbos, nekustamā īpašuma tirgus turpmākai ilgtspējīgai attīstībai, kā arī jauno zinātnieku un studentu darbos, kas veltīti nekustamā īpašuma tirgus ekonomikas un vadības jautājumiem.


Atslēgas vārdi
nekustamie īpašumi
DOI
10.7250/9789934107610

Geipele, S. Nekustamā īpašuma tirgus attīstības vadīšanas sistēma Latvijā. Rīga: RTU Izdevniecība, 2015. 228 lpp. ISBN 978-9934-10-761-0. Pieejams: doi:10.7250/9789934107610

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196