Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Structure and Properties of Polyvinyl Alcohol / Montmorillonite Multilayer Films

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Structure and Properties of Polyvinyl Alcohol / Montmorillonite Multilayer Films
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori I. Danilenko
Gerda Gaidukova
Sergejs Gaidukovs
Atslēgas vārdi -
Anotācija -
Atsauce Danilenko, I., Gaidukova, G., Gaidukovs, S. Structure and Properties of Polyvinyl Alcohol / Montmorillonite Multilayer Films. No: Baltic Polymer Symposium 2016: Programme and Abstracts, Lietuva, Klaipeda, 21.-24. septembris, 2016. Kaunas: 2016, 97.-97.lpp. ISBN 978-609-02-1235-6.
Pilnais teksts
ID 22737