The Impact of Colorectal Alarm Symptoms on Participation in Colorectal Cancer Screening and Faecal Occult Blood Test Results
Latvijas Universitātes 74. konferences Medicīnas sekcija 2016
Daiga Šantare, Ilona Kojalo, Inese Poļaka, Mārcis Leja

The impact of colorectal alarm symptoms on participation in colorectal cancer screening and faecal occult blood test results


Atslēgas vārdi
colorectal cancer, screening

Šantare, D., Kojalo, I., Poļaka, I., Leja, M. The Impact of Colorectal Alarm Symptoms on Participation in Colorectal Cancer Screening and Faecal Occult Blood Test Results. No: Latvijas Universitātes 74. konferences Medicīnas sekcija, Latvija, Riga, 19.-19. februāris, 2016. Rīga: 2016, 41.-41.lpp.

Publikācijas valoda
English (en)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196