Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Methodology for Detection of Moisture Distribution throughout the Cross Section of Autoclaved Aerated Concrete Masonry Constructions by Application of EIS Method

Publikācijas veids Promocijas darbs
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: 04.11.2016 13:00, Rīga, Ķīpsalas iela 6B, 213.telpa
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Methodology for Detection of Moisture Distribution throughout the Cross Section of Autoclaved Aerated Concrete Masonry Constructions by Application of EIS Method
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.1. Būvniecības un transporta inženierzinātnes
Autori Sanita Rubene
Atslēgas vārdi autoclaved aerated concrete, EIS, moisture distribution, non-destructive testing
Anotācija Promocijas darbā ir atspoguļoti pētījuma rezultāti elektriskās impedances spektrometrijas (EIS) metodes pielietošanai mitruma satura noteikšanai gāzbetona (AAC – autoclaved aerated concrete) konstrukcijās. Pētījuma rezultātā ir noteiktas matemātiskas sakarības starp mitruma saturu gāzbetonā un EIS mērījumu rezultātiem. Promocijas darba ietvaros ir izstrādāta negraujoša pārbaužu metodika EIS metodes pielietošanai mitruma satura un tā sadalījuma noteikšanai pa gāzbetona konstrukcijas šķērsgriezuma laukumu. Darbā iekļautas 111 lapaspuses, 107 attēli, 4 tabulas, 114 literatūras avoti
Atsauce Rubene, Sanita. Methodology for Detection of Moisture Distribution throughout the Cross Section of Autoclaved Aerated Concrete Masonry Constructions by Application of EIS Method. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2016. 112 lpp.
Pilnais teksts Pilnais teksts
Kopsavilkums Kopsavilkums
ID 22829