Fotoelektriska saules enerģijas gaisa kondicionēšana
2016
Andrejs Snegirjovs

Aizstāvēšana
02.11.2016. 14:00, Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības inženierzinātņu fakultātē, Ķīpsalas ielā 6A, 250 auditorijā.

Zinātniskais vadītājs
Peteris Šipkovs

Recenzenti
Namejs Zeltiņš, Gaidis Klāvs, Anton Brin

Darba tēma ir „Fotoelektriska saules enerģijas gaisa kondicionēšana” (PV-SAC). Darba mērķis ir izstrādāt, pārbaudīt un izvērtēt tīklam pievienotas uzlabotas fotoelektriskas saules enerģijas gaisa kondicionēšanas tehnoloģiju. Komponentu izmaksu samazināšana kombinācijā ar energoefektīvu sistēmas koncepciju saules enerģijas tehnoloģiju jomā paver plašākas iespējas to izmantošanai dažādos tautsaimniecības sektoros. Pašreizējā tirgus situācijā fotoelektriski darbināma kompresijas dzesēšana ir ekonomiski izdevīgāka, salīdzinot ar termiski darbināmiem sorbcijas dzesētajiem. Tas saistīts ar to, ka šajā tehnoloģijā dažas sistēmas sastāvdaļas –kompresors un siltuma novadīšanas tornis – nepieciešamas mazāka izmēra. Saules enerģijas gaisa kondicionēšanas koncepcija, kurā kombinējas fotoelektroenerģija, kompresijas dzesēšana un brīvā dzesēšana, tika izstrādāta un projektēta vienģimenes mājai. Darbā ir noteikti darbības parametri un saražotās elektroenerģijas apjoms un veikta siltumspējas analīze. PV-SAC pētījums galvenokārt sastāv no divām daļām: 1. sistēmas modeļa dinamiskā simulācija (trijās dažādās klimatiskajās zonās) ar Polysun® programmu; 2. reālas sistēmas darbināšana mērenā klimatiskajā zonā. Sistēma tika salīdzināta ar divu tipu sorbcijas saules enerģijas gaisa dzesēšanas tehnoloģijām. Promocijas darba rezultāti ir ziņoti 11 starptautiskās zinātniskās konferencēs un atspoguļoti 28 publikācijās, ir saņemts patents. Promocijas darbā ir piecas nodaļas, un tā apjoms ir 105 lappuses, kurās ietverti 63 attēli un sešas tabulas. Darbā izmantots 51 literatūras avots.


Atslēgas vārdi
Photovoltaic, PV, Solar, Solar air conditioning, Solar cooling, Solar energy

Snegirjovs, Andrejs. Fotoelektriska saules enerģijas gaisa kondicionēšana. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2016. 105 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196