Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Application of Electron Beam Irradiation to Improve Structure and Physical Properties of Carbon Nanotube Elastomeric Composites

Publikācijas veids Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Application of Electron Beam Irradiation to Improve Structure and Physical Properties of Carbon Nanotube Elastomeric Composites
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Ženija Roja
Jānis Zicāns
Remo Merijs-Meri
Ingars Reinholds
Atslēgas vārdi ethylene octene copolymer / multi- walled carbon nanotube composites, swelling, cross- linking, mechanical properties, differential scanning calorimetry (DSC)
Anotācija -
Hipersaite: https://conferences.rtu.lv/index.php/MSAC/MSAC2016/paper/viewFile/19/10 
Atsauce Roja, Ž., Zicāns, J., Merijs-Meri, R., Reinholds, I. Application of Electron Beam Irradiation to Improve Structure and Physical Properties of Carbon Nanotube Elastomeric Composites. No: Riga Technical University 57th International Scientific Conference "Materials Science and Applied Chemistry" (MSAC 2016): Proceedings and Programme, Latvija, Rīga, 21.-21. oktobris, 2016. Riga: RTU Press, 2016, 153.-157.lpp. ISBN 978-9934-10-861-7.
ID 22900