Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Manufacturing of Amber Particles Suitable for Composite Fibre Melt Spinning

Publikācijas veids Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Manufacturing of Amber Particles Suitable for Composite Fibre Melt Spinning
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Inga Ļašenko
Sergejs Gaidukovs
Jūlija Rombovska
Atslēgas vārdi Amber | Extrusion processing | Fibre | Melt spinning | Polyamide
Anotācija Polyamide fibre containing amber particles was fabricated. The amber particles were obtained by grinding technology using planetary ball-mills. Scanning electron microscopy and granulometry testing were used to characterise the structure and the size of prepared amber particles. Fourier transform infrared spectroscopy was used to analyse the chemical structure of the amber particles. The amber particles were characterised with average size up to 3 μm. The chemical composition of amber before and after the grinding remained unchanged. The amber particles were melt-extruded using polyamide 6 as the matrix. Melt spinning processing was used to fabricate polyamide-amber filaments. Pre-oriented yarns and fully drawn yarns were obtained after hotdrawing experiments. Reported experimental findings of amber composite fibre could be important for textile applications.
DOI: 10.1515/prolas-2016-0007
Hipersaite: https://www.degruyter.com/view/j/prolas.2016.70.issue-2/prolas-2016-0007/prolas-2016-0007.xml 
Atsauce Ļašenko, I., Gaidukovs, S., Rombovska, J. Manufacturing of Amber Particles Suitable for Composite Fibre Melt Spinning. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B: Natural, Exact, and Applied Sciences, 2016, Vol.70, Iss.2, 51.-57.lpp. ISSN 1407-009X. Pieejams: doi:10.1515/prolas-2016-0007
Papildinformācija Citējamību skaits:
  • Scopus  0
ID 22912