Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Fabric Finishing with Flame Retardant Coating

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Fabric Finishing with Flame Retardant Coating
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Arita Mičule
Skaidrīte Reihmane
Ilze Baltiņa
Atslēgas vārdi -
Anotācija -
Hipersaite: http://alephfiles.rtu.lv/TUA01/000057303_e.pdf#page=105 
Atsauce Mičule, A., Reihmane, S., Baltiņa, I. Fabric Finishing with Flame Retardant Coating. No: The 25th International Baltic Conference of Engineering Materials & Tribology BALTMATTRIB 2016: Abstracts Book, Latvija, Riga, 3.-4. novembris, 2016. Riga: The Latvian Materials Research Society, 2016, 105.-105.lpp. ISBN 978-9934-19-029-2.
Pilnais teksts
ID 22952