Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Production of Nano-Sized Co3O4 by Pyrolysis of Organic Extracts

Publikācijas veids Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Production of Nano-Sized Co3O4 by Pyrolysis of Organic Extracts
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Pētniecības platforma Neviena
Autori Vera Serga
Aija Krūmiņa
Māra Lubāne
Gundega Heidemane
Mikhail Maiorov
Atslēgas vārdi Cobalt oxide, nanopowder, extractive-pyrolytic method, nanocomposites
Anotācija The most promising application field of materials based on nano-sized Co3O4 is catalysis. The method of production is one of the factors, which greatly affects the catalytic activity of Co3O4 catalysts. The aim of this research is to study possibilities of a new promising extractive-pyrolytic method (EPM) for the production of Co3O4 nanopowders and silica- and ceria-supported Co3O4 nanocomposites. Solutions of cobalt hexanoate in hexanoic acid and trioctylammonium tetrachlorocobaltate in toluene preliminary produced by solvent extraction were used as precursors. The precursors’ thermal stability, phase composition, morphology and the magnetic properties of the final products of pyrolysis were studied. The performed investigations have shown that the mean size of the Co3O4 crystallites in the materials produced by the EPM varies from amorphous to 55 nm due to the production conditions.
DOI: 10.4028/www.scientific.net/KEM.721.102
Hipersaite: https://www.scientific.net/KEM.721.102 
Atsauce Serga, V., Krūmiņa, A., Lubāne, M., Heidemane, G., Maiorov, M. Production of Nano-Sized Co3O4 by Pyrolysis of Organic Extracts. No: Key Engineering Materials, Latvija, Riga, 3.-4. novembris, 2016. Switzerland: Trans Tech Publications, Switzerland, 2017, 102.-107.lpp. ISSN 1013-9826. e-ISSN 1662-9795. Pieejams: doi:10.4028/www.scientific.net/KEM.721.102
Papildinformācija Citējamību skaits:
ID 22970