Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: ZnxCd1-xO plāno kārtiņu pētījumi

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā ZnxCd1-xO plāno kārtiņu pētījumi
Nosaukums angļu valodā Studies of ZnxCd1-xO Thin Films
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.3. Fizika un astronomija
Autori O. Kiseļova
A. Cvetkovs
U. Rogulis
Vera Serga
R. Ignatans
Atslēgas vārdi -
Anotācija -
Anotācija angļu valodā -
Hipersaite: http://www.cfi.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/cfi/CFI_konferences/CFI_30.konferences_tezu_gramata.pdf#page=91 
Atsauce Kiseļova, O., Cvetkovs, A., Rogulis, U., Serga, V., Ignatans, R. ZnxCd1-xO plāno kārtiņu pētījumi. No: 30. Zinātniskās konferences tēzes, Latvija, Rīga, 19.-21. februāris, 2014. Rīga: LU Cietvielu fizikas institūts, 2014, 90.-90.lpp.
Pilnais teksts
ID 22993