ZnxCd1-xO plāno kārtiņu pētījumi
30. Zinātniskās konferences tēzes 2014
O. Kiseļova, A. Cvetkovs, U. Rogulis, Vera Serga, R. Ignatans

-


Atslēgas vārdi
-
Hipersaite
http://www.cfi.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/cfi/CFI_konferences/CFI_30.konferences_tezu_gramata.pdf#page=91

Kiseļova, O., Cvetkovs, A., Rogulis, U., Serga, V., Ignatans, R. ZnxCd1-xO plāno kārtiņu pētījumi. No: 30. Zinātniskās konferences tēzes, Latvija, Rīga, 19.-21. februāris, 2014. Rīga: LU Cietvielu fizikas institūts, 2014, 90.-90.lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196