Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Stabilizēta cirkonija dioksīda nanodaļiņu sintēze un pārstrāde nanomateriālos

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Stabilizēta cirkonija dioksīda nanodaļiņu sintēze un pārstrāde nanomateriālos
Nosaukums angļu valodā Stabilizied Zirconia Nanoparticles: Synthesis and Densification
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Jānis Grabis
Dzidra Jankoviča
Ints Šteins
Krišjānis Šmits
Māra Lubāne
Atslēgas vārdi Cirkonija dioksīds, nanodaļiņu sintēze, nanomateriāli
Anotācija Stabilizēts cirkonija oksīds rod lietojumu cieto elektrolītu, katalizatoru, saules bateriju, augsttemperatūras materiālu izveidē. Tomēr tā īpašības un lietojums ir atkarīgi no daļiņu izmēriem, aktivitātes, fāžu sastāva, ko nosaka sintēzes metode. Pētījumā attīstītas perspektīvas ar itriju (YSZ) un cēriju (CSZ) stabilizēta ZrO2 nanodaļiņu sintēzes metodes – kausēto sāļu (MS) un mikroviļņu sintēzes (MW) metodes no sāļu šķīdumiem. MW sintēzi veica 150–190 oC temperatūrā 2 stundas, MS sintēzi – 400–800 oC temperatūrā 2 stundas. Ar abām metodēm iegūtas t-ZrO2 un c-ZrO2 nanodaļiņas, kuru īpatnējā virsma 90– 146 m2/g un kristalītu izmēri 4–14 nm. Nanodaļiņu sablīvēšanās dzirkstsizlādes plazmas iekārtā (SPS) sākās 850 oC temperatūrā, un 1300 oC temperatūrā materiāls sasniedza maksimālo blīvumu (96– 98%) atkarībā no nanodaļiņu ieguves veida.
Anotācija angļu valodā Stabilizied zirconia nanoparticles due to their unique properties find application as solid electrolytes, gas sensors, catalysts, high-temperature corrosion resistant materials. The aim of present work was comparison of properties and sinterability of stabilizied ZrO2 prepared by molten salts (MS) and microwave (MW) synthesis using Zr or Ce salts as precursors. The MW synthesis was carried out in a Masterwave BTR, Anton Paar apparatus by heating salts solution at temperature in the range of 150–190 oC during 20 min. The MS synthesis was carried out by heating mixture of the precursors at temperature in the range of 400–800 oC during one or two hours. The prepared by the both methods YSZ crystalline nanoparticles containing 3 mol% Y2O3or 10 mol% CeO2 consisted from t-ZrO2 and c-ZrO2 phase. The specific surface area of the nanoparticles prepared by MS and MW synthesis was in the range of 124–146 m2/g and 90–117 m2/g respectively in dependence on the synthesis parameters. Crystallite size of nanoparticles was in the range of 4–14 nm. The prepared samples were densified by using spark plasma sintering (SPE-825-CE, SPS Syntex Inc.). Densification of YSZ and CSZ nanoparticles started at 850 oC and samples with finegrained microstructure with relative density of 98 and 96% respectively were obtained at 1300 oC. YSZ nanoparticles prepared by MS process had better sinterability with respect to CSZ nanparticles prepared by MW process. The research was supported by Latvian National Research Program IMIS2.
Hipersaite: http://www.cfi.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/cfi/CFI_konferences/CFI_32.konf.tezes.pdf#page=108 
Atsauce Grabis, J., Jankoviča, D., Šteins, I., Šmits, K., Lubāne, M. Stabilizēta cirkonija dioksīda nanodaļiņu sintēze un pārstrāde nanomateriālos. No: Abstracts of the 32nd Scientific Conference, Latvija, Rīga, 17.-19. februāris, 2016. Riga: Institute of Solid State Physics. University of Latvia, 2016, 127.-127.lpp.
Pilnais teksts
ID 23009