Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: The Role of the Raw Components on Compacting and Properties of Nanostructured Sialon Materials

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā The Role of the Raw Components on Compacting and Properties of Nanostructured Sialon Materials
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Ilmārs Zālīte
Nataļja Žilinska
Ints Šteins
Atslēgas vārdi SiAlON, nanocomposite, sintering, spark plasma sintering, mechanical properties
Anotācija Two sialon compositions (Y0,33Si10,5Al1,5O0,5N15,5 and Y0,5Si9,5Al2,5O1,0N15,0) were used to determine the effect of starting components on densification and properties of sialon materials. Plasma synthesized nanopowders (Si3N4, AlN, Al2O3, Y2O3 and 73 wt% Si3N4-27 wt% AlN nanocomposite) were used for the investigation. Materials were sintered using traditional or spark plasma sintering methods. Sintering temperature was reduced significantly, if Si3N4-AlN nanocomposite was used as one of the components. The increased amount of ­sialon phase and higher hardness were characteristic to materials obtained from individual Si3N4, AlN, Al2O3, Y2O3 components.
Atsauce Zālīte, I., Žilinska, N., Šteins, I. The Role of the Raw Components on Compacting and Properties of Nanostructured Sialon Materials. No: Abstracts of Riga Technical University 55th International Scientific Conference : Section: Material Science and Applied Chemistry, Latvija, Riga, 14.-17. oktobris, 2014. Riga: RTU Press, 2014, 41.-41.lpp. ISBN 978-9934-10-592-0.
Pilnais teksts
ID 23042