Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: The Role of the Raw Components on Compacting and Properties of Nanostructured Sialon Materials

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā The Role of the Raw Components on Compacting and Properties of Nanostructured Sialon Materials
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Ilmārs Zālīte
Nataļja Žilinska
Ints Šteins
Atslēgas vārdi Nanostructured Sialon, Compacting
Anotācija The aim of this work was to find the dependence of sinterability, microstructure and properties of the SiAlONs on their chemical composition and choise of the raw components from nanopowder composites
Atsauce Zālīte, I., Žilinska, N., Šteins, I. The Role of the Raw Components on Compacting and Properties of Nanostructured Sialon Materials. No: 23rd International Baltic Conference “Materials Engineering 2014”: Book of Abstracts, Lietuva, Kaunas, 23.-24. oktobris, 2014. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2014, 44.-45.lpp. ISSN 2029-8307.
Pilnais teksts
ID 23044