Evaluation of High-Precision Technique Application for Observations of Earth’s Crust Movements in Latvia
2016
Diāna Haritonova

Aizstāvēšana
16.12.2016. 14:15, Rīga, Ķīpsalas iela 6A/6B, 213. telpa

Zinātniskais vadītājs
Jānis Balodis

Recenzenti
Modris Dobelis, Eimuntas Paršeliūnas, Harli Jurgenson

Promocijas darbs fokusēts uz ģeodinamisko parādību izpēti. Ģeodinamika pēta vairākus procesus, kas nepārtraukti notiek sistēmā Zeme. Šajā darbā ir veikta izpēte par garozas kustībām, atbalsta sistēmām, pēcglaciālo noregulēšanos un jūras līmeņa svārstībām. Ir apskatīts divu galveno kosmiskās ģeodēzijas tehnoloģiju pielietojums: Globālās Navigācijas Satelītu Sistēmas (GNSS) un Satelītu lāzerlokācijas (SLR). Promocijas darbs ietver 61 attēlu, 26 formulas, deviņas tabulas un divus pielikumus. Darba kopējais apjoms ir 136 lappuses.


Atslēgas vārdi
Earth’s crust movements, sea level variations, GNSS, SLR

Haritonova, Diāna. Evaluation of High-Precision Technique Application for Observations of Earth’s Crust Movements in Latvia. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2016. 136 lpp.

Publikācijas valoda
English (en)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196