Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Evaluation of High-Precision Technique Application for Observations of Earth’s Crust Movements in Latvia

Publikācijas veids Promocijas darbs
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: 16.12.2016 14:15, Rīga, Ķīpsalas iela 6A/6B, 213. telpa
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Evaluation of High-Precision Technique Application for Observations of Earth’s Crust Movements in Latvia
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.1. Būvniecības un transporta inženierzinātnes
Autori Diāna Haritonova
Atslēgas vārdi Earth’s crust movements, sea level variations, GNSS, SLR
Anotācija Promocijas darbs fokusēts uz ģeodinamisko parādību izpēti. Ģeodinamika pēta vairākus procesus, kas nepārtraukti notiek sistēmā Zeme. Šajā darbā ir veikta izpēte par garozas kustībām, atbalsta sistēmām, pēcglaciālo noregulēšanos un jūras līmeņa svārstībām. Ir apskatīts divu galveno kosmiskās ģeodēzijas tehnoloģiju pielietojums: Globālās Navigācijas Satelītu Sistēmas (GNSS) un Satelītu lāzerlokācijas (SLR). Promocijas darbs ietver 61 attēlu, 26 formulas, deviņas tabulas un divus pielikumus. Darba kopējais apjoms ir 136 lappuses.
Atsauce Haritonova, Diāna. Evaluation of High-Precision Technique Application for Observations of Earth’s Crust Movements in Latvia. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2016. 136 lpp.
Pilnais teksts Pilnais teksts
Kopsavilkums Kopsavilkums
ID 23050