Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Bovine Serum Albumin Adsorption onto Hydroxyapatite and Biphasic Calcium Phosphate Ceramic Granules

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Bovine Serum Albumin Adsorption onto Hydroxyapatite and Biphasic Calcium Phosphate Ceramic Granules
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Inga Jurgelāne
Armands Bušs
Anna Timofejeva
Dagnija Loča
Atslēgas vārdi Hydroxyapatite, biphasic calcium phosphate, bovine serum albumin, adsorption, simulated body fluid, phosphate buffer solution
Anotācija Hydroxyapatite (HAp), beta tricalcium phosphate (β-TCP) and biphasic calcium phosphate (BCP) are calcium phosphate based ceramics and the most studied biomaterials for bone defect repair. One of the main requirements for these biomaterials is to be bioactive. The bioactivity of calcium phosphate based biomaterials can be evaluated by adsorption of proteins. The most abundant protein in the circulatory system is bovine serum albumin (BSA) therefore this protein is mostly used in vitro studies for bioactivity. BSA sorption results onto HAp and BCP ceramic granules are presented.
Hipersaite: http://alephfiles.rtu.lv/TUA01/000057303_e.pdf#page=92 
Atsauce Jurgelāne, I., Bušs, A., Vojevodova, A., Loča, D. Bovine Serum Albumin Adsorption onto Hydroxyapatite and Biphasic Calcium Phosphate Ceramic Granules. No: The 25th International Baltic Conference of Engineering Materials & Tribology BALTMATTRIB 2016: Abstracts Book, Latvija, Riga, 3.-4. novembris, 2016. Riga: The Latvian Materials Research Society, 2016, 92.-92.lpp. ISBN 978-9934-19-029-2.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 23150