Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Bovine Serum Albumin Adsorption onto Hydroxyapatite and Biphasic Calcium Phosphate Ceramic Granules

Publikācijas veids Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Bovine Serum Albumin Adsorption onto Hydroxyapatite and Biphasic Calcium Phosphate Ceramic Granules
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Inga Jurgelāne
Armands Bušs
Dagnija Loča
Atslēgas vārdi Hydroxyapatite, biphasic calcium phosphate, bovine serum albumin, adsorption, simulated body fluid, phosphate buffer solution
Anotācija Hydroxyapatite (HAp), beta tricalcium phosphate (β-TCP) and biphasic calcium phosphate (BCP) are calcium phosphate based ceramics and the most studied biomaterials for bone defect repair. One of the main requirements for these biomaterials is to be bioactive. The bioactivity of calcium phosphate based biomaterials can be evaluated by adsorption of proteins. The most abundant protein in the circulatory system is bovine serum albumin (BSA) therefore this protein is mostly used in vitro studies for bioactivity. BSA sorption results onto HAp and BCP ceramic granules are presented.
DOI: 10.4028/www.scientific.net/KEM.721.197
Hipersaite: https://www.scientific.net/KEM.721.197 
Atsauce Jurgelāne, I., Bušs, A., Loča, D. Bovine Serum Albumin Adsorption onto Hydroxyapatite and Biphasic Calcium Phosphate Ceramic Granules. Key Engineering Materials, 2017, Vol.721, 197.-201.lpp. ISSN 1662-9795. e-ISSN 1662-9795. Pieejams: doi:10.4028/www.scientific.net/KEM.721.197
Papildinformācija Citējamību skaits:
ID 23151