Hidroksiapatīta granulu izmantošana kaula defekta aizvietošanai pie alveolāriem tilpuma defektiem un periimplantītiem
Rīgas Stradiņa universitātes 2016. gada zinātniskā konference: tēzes 2016
Vadims Kļimecs, Andrejs Skaģers, Aleksandrs Grišuļonoks, Boriss Ņemcevs, Laura Neimane, Vita Šteinberga

Hidroksiapatīts (HAp) ir galvenais cilvēka kaula neorganiskais komponents. Materiāls ir pilnīgi inerts cilvēka audiem, bieži tiek izmantots stomatoloģijā, traumatoloģijā un ķirurģijā (sejas un žokļu ķirurģijā, estētiskajā ķirurģijā). Materiālu izmanto pēc zobu ekstrakcijas, pie dentālas implantācijas un pie kaula apjoma palielināšanas (sinuss lift un kaula transplantācija). Hidroksiapatīts pastiprina natīva kaula mineralizāciju, kā arī pastiprina kaulu, kas ir nepieciešams labai dentālā implanta integrācijai. Radioloģiska densimetrija var to apstiprināt.


Atslēgas vārdi
hidroksilapatīts, granulas, kaula defekts, periimplanīts

Kļimecs, V., Skaģers, A., Grišuļonoks, A., Ņemcevs, B., Neimane, L., Zālīte, V. Hidroksiapatīta granulu izmantošana kaula defekta aizvietošanai pie alveolāriem tilpuma defektiem un periimplantītiem. No: Rīgas Stradiņa universitātes 2016. gada zinātniskā konference: tēzes, Latvija, Rīga, 17.-18. marts, 2016. Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2016, 227.-227.lpp. ISBN 978-9984-793-87-0.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196