Audu reaktogenitāte pēc hidroksiapatītu saturošu biomateriālu implantācijas
Rīgas Stradiņa universitātes 2016. gada zinātniskā konference: tēzes 2016
Jolanta Vamze-Liepiņa, Māra Pilmane, Andrejs Skaģers, Ģirts Šalms, Vita Zālīte

Hidroksiapatītu (HAP) saturošu biomateriālu kā kaula masas palielināšanas un kaula transplantātu aizstājējmateriālu izmantošana stomatoloģijas jomā ir joprojām aktuāla. Reaktogenitātes rādītājiem – audu reakcijām un izdalītajām vielām implantāta rajonā – iekaisuma mediatoriem interleikīniem (IL), antimikrobās aizsardzības rādītājam β-defensīnam-2 (βDef-2), kaula matrices proteīniem osteopontīnam (OP) un osteokalcīnam (OC), kaula morfoģenētiskajam proteīnam (BMP-2/4), šūnu aktivitātes rādītājam osteoprotegerīnam (OPG) ir būtiska un arī prognostiska nozīme materiālu biosaderības izvērtēšanā.


Atslēgas vārdi
audi, hidroksilapatīts, reaktivitāte, osteokalcīns, osteopontīns, osteoprotegerīns

Vamze-Liepiņa, J., Pilmane, M., Skaģers, A., Šalms, Ģ., Zālīte, V. Audu reaktogenitāte pēc hidroksiapatītu saturošu biomateriālu implantācijas. No: Rīgas Stradiņa universitātes 2016. gada zinātniskā konference: tēzes, Latvija, Rīga, 17.-18. marts, 2016. Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2016, 221.-221.lpp. ISBN 978-9984-793-87-0.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196