Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Audu reaktogenitāte pēc hidroksiapatītu saturošu biomateriālu implantācijas

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Audu reaktogenitāte pēc hidroksiapatītu saturošu biomateriālu implantācijas
Nosaukums angļu valodā The Response of Tissue after Hydroxyapatite Implantation
Pētniecības nozare 3. Medicīnas un veselības zinātnes
Pētniecības apakšnozare 3.1. Medicīnas bāzes zinātnes, tai skaitā farmācija
Autori Jolanta Vamze-Liepiņa
Māra Pilmane
Andrejs Skaģers
Ģirts Šalms
Vita Zālīte
Atslēgas vārdi audi, hidroksilapatīts, reaktivitāte, osteokalcīns, osteopontīns, osteoprotegerīns
Anotācija Hidroksiapatītu (HAP) saturošu biomateriālu kā kaula masas palielināšanas un kaula transplantātu aizstājējmateriālu izmantošana stomatoloģijas jomā ir joprojām aktuāla. Reaktogenitātes rādītājiem – audu reakcijām un izdalītajām vielām implantāta rajonā – iekaisuma mediatoriem interleikīniem (IL), antimikrobās aizsardzības rādītājam β-defensīnam-2 (βDef-2), kaula matrices proteīniem osteopontīnam (OP) un osteokalcīnam (OC), kaula morfoģenētiskajam proteīnam (BMP-2/4), šūnu aktivitātes rādītājam osteoprotegerīnam (OPG) ir būtiska un arī prognostiska nozīme materiālu biosaderības izvērtēšanā.
Anotācija angļu valodā .
Atsauce Vamze-Liepiņa, J., Pilmane, M., Skaģers, A., Šalms, Ģ., Zālīte, V. Audu reaktogenitāte pēc hidroksiapatītu saturošu biomateriālu implantācijas. No: Rīgas Stradiņa universitātes 2016. gada zinātniskā konference: tēzes, Latvija, Rīga, 17.-18. marts, 2016. Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2016, 221.-221.lpp. ISBN 978-9984-793-87-0.
Pilnais teksts
ID 23198